AOSB BÖLGE MÜDÜRÜ AKPINAR, SOLAR + STORAGE NX’TE

Yeşil dönüşüme ilişkin öncü olacak birçok projenin hayata geçirildiği AOSB’nin Bölge Müdürü Ersin Akpınar, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuar kapsamındaki konferansta, sunumuna, “Yeşil Mutabakat” konusunda Türkiye’de yapılan ilk çalışmalardan söz ederek başladı.

“Yeşil Adımlar” konusunda AOSB bünyesindeki çalışmaları da anlatan Akpınar, Türkiye’deki OSB’ler içinde Yeşil Mutabakatın ilk adımlarının Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü’nce atıldığını, bu kapsamda, iki çalıştay düzenlendiğini bildirdi. Akpınar, 2021 yılının Mayıs ayında ise Yeşil OSB ve Sürdürülebilirlik biriminin kurulduğunu ifade etti.

Resim önizlemesi

SERA GAZI HESAPLAMA YAZILIMI”

İklim değişikliği ile mücadelede önemli bir yere sahip olan sera gazı salınımının azaltılması, enerjiden tarıma çok sayıda sektörü ilgilendiren konu olarak gündemdeki yerini korurken, çevreci çalışmaları önceliğine alan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü olarak geliştirdikleri Türkiye’nin ilk kurum bazlı “Sera Gazı Hesaplama Yazılımı” konusunda da bilgi veren AOSB Bölge Müdürü Akpınar, şöyle devam etti:
“Küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen ve karbondioksit cinsinden ölçülen sera gazının dünyaya bıraktığı zarar ise karbon ayak izi olarak tanımlanmaktadır. Konunun öneminden hareketle Yeşil OSB ve Sürdürülebilirlik Birimi tarafından geliştirilen Kurum Bazlı Sera Gazı Hesaplama Yazılımı Türkiye'de bir ilk olması açısından büyük önem taşıyor. Bu yazılımımız TSE tarafından da onaylanmıştır.”
Akpınar, AOSB çalışanlarından 10 personelin sera gazı hesaplama uzmanlık sertifikası aldığını ve AOSB firmalarına yeşil mutabakat kapsamında 2022 yılı içerisinde eğitim süreçlerinin tamamlanarak, sera gazı ölçüm süreçlerinin başlatıldığını belirtti.

Resim önizlemesi

TÜBİTAK PROJESİ

Bölge Müdürü Akpınar, süreçleri devam eden TÜBİTAK projesinden de söz ederek, şu bilgileri verdi:
“AOSB Bölge Müdürlüğü olarak daha önceden yapılan çalışmalar, Ticaret Bakanlığı'nın Eylem Planını açıklamasından sonra projelendirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda AOSB'den farklı sektörlerde 22 Pilot firma belirlenerek; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TSE ile paydaş olunarak "Avrupa Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde AOSB'nin Eko-Endüstriyel Parka Dönüştürülmesi Amacıyla Döngüsel Ekonomi ve Endüstriyel Simbiyoz'un Geliştirilmesi" isimli TUBİTAK-1005 Projesi onaylanmış ve süreci devam ediyor.
Projemizde Kadir Has Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesinden akademisyenlerimiz yer alıyor.”
AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, AOSB Bölge Müdürlüğü olarak yürütülen bu projenin ülkemizin sürdürülebilir kalkınma sürecine uyum sağlaması için Türkiye sanayisinde atılması gereken adımları belirlemesi açısından oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
“Sanayi sektörü için Avrupa Yeşil Mutabakat dahil olmak üzere tüm sürdürülebilirlik süreçlerinin en önemli noktası ise Döngüsel Ekonomi’ye geçiştir. Nitekim, ülkemiz sanayicilerini doğrudan etkileyecek olan SKDM’ninetkilerinin asgariye indirilmesi için emisyonların azaltılması sanayide Döngüsel Ekonomi süreçlerinin verimli bir şekilde uygulanarak ürünün yaşam döngüsündeki karbon ayak izinin düşürülmesine bağlıdır. Bu kapsamda proje, Döngüsel Ekonomi’nin temel bileşenleri olan hammadde, enerji ve atık yönetiminin geliştirilmesi Türkiye sanayisinin kapasitesini geliştirerek ülkemiz sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılarda bulunacaktır.”
Akpınar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yürütülen "Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi’’ (TEVMOT) Projesi kapsamında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin pilot bölge seçildiğini, bölgedeki 15 firmanın bu projede yer aldığını söyledi.
AOSB olarak kaynakların verimli kullanılması kapsamındaki çalışmalarından da ayrı ayrı söz eden Akpınar, AOSB Firmalarının ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini ele alarak önemli etkiler yaratmış projelerini öne çıkarmak ve geniş kitlelerle paylaşmak amacıyla AOSB Verimlilik ve Sürdürülebilirlik Ödülleri etkinliği düzenlendiğini ve geleneksel hale getirildiğini ifade etti. Sözlerini “Yeşil OSB, Yeşil Gelecek” sloganıyla tamamlayan Akpınar, sunumunun ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı. AOSB Bölge Müdürlüğü, fuarda kurduğu stantta ise AOSB ve bölgede faaliyet gösteren firmaları katılımcılara tanıttı.