Baromuzun 2017-2018 dönemi staj eğitim çalışmaları düzenlenen programla başladı. Seyhan Oteli Güney Balo Salon’unda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük yaptı.
Baro’nun; 2.363 avukat, 376 stajyer avukat ve 24 personeli ile varlığını sürdürdüğüne değinen Av. Küçük, Avukatların kendisini en iyi ifade eden mesleğin temsilcileri olduğunu, bu anlamda stajyer avukatlara eğitim dönemlerini iyi değerlendirmeleri gerektiğine vurgu yaptı.


Av. Küçük, avukatlık mesleğinin başlangıç noktasının meslek kurallarına ve meslek etiğine uygun davranmak olduğunu dile getirdi. Ülkemizde yargı bağımsızlığının ortadan kalktığını, liyakat ekseninden uzaklaşılması nedeniyle de toplum nezdinde yargıya güven duygusunun yüzde 83'lere gerilediğini vurgulayan Baro Başkanı Av. Veli Küçük şöyle devam etti: “İyi bir hukukçu, iyi bir avukat bilgisini diri tutan, tecrübesini geliştiren kişidir. Adana Barosu geçmişten bugüne çıtasını hep yükseltti. Benim de içinde yer aldığım bu süreçler içerisinde sosyal ve toplumsal olaylara bakış açısıyla önemli çalışmalara imza atıldı. OHAL ve çıkartılan KHK’larla mesleğimizin ifası zorlaştırıldı. Biz bunlara karşı da tepkimiz ortaya koyduk. Evrensel hukuk ilkelerine dayalı, hukuk devleti ve temel hak özgürlükler noktasında varlığımızı bundan sonra da dün olduğu gibi hissettireceğiz. TURİN İlkeleri ve Havana kuralları, biz avukatların sadece dosya kapakları aralarında, adliye koridorlarında mesleğimizi yapmamızı öngörmüyor.
Avukatlar yaşadıkları dönemin tanıklarıdır. Ve sorumluluk almaları gerekir. Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını korumak ve savunmak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan ve çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır.
Staj eğitimi avukatlık mesleğinin mutfağı, adliyeyi ve işleyişi tanınması, dönem arkadaşlarını tanıma açısından özel ve önemli bir dönemdir. Bu bir yıllık sürece keyif alarak, verimli bakış açısıyla katılacağınıza, devam ile ilgili sorun yaşamayacağınıza inanıyorum. Sizlere bu yönde inancım tamdır. Biz bu zor ve negatif süreçte hukuk devletine ve demokrasiye sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

“TÜRKİYE’DE BAROLAR VAR”

Devletin cemaatlerin kucağına ittiği kız çocuklarının yanarak öldüğü Aladağ Kız Yurdunda yaşanan faciayla ilgili iki gün evvelki duruşmada Mahkeme Başkanının evlatlarını kaybeden ailelere ‘kaba, sert ve saygısızca’ davranmalarına da müdahale ederek avukatların, baroların var olduğunu gösterdik. Türkiye'de baroların var olduğunu her platformda ortaya koyduk”

“AVUKATLAR HEDEF ALINDI”

Avukat cübbesiyle İstanbul Adliye Sarayı'na girerek savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi sonrası adliyelerde artırılan güvenlik tedbirlerini anımsatan Av. Küçük,
“O günlerde Cumhurbaşkanının ‘cübbeliler aranmazmış, elbette aranır “demesi üzerine bu beyanlar emir telakki edilerek Adana Adliyesinde de Avukatlık Yasasının 58. maddesine aykırı olarak avukatların da aranması, x-ray cihazından, arama ve taramadan geçmeleri istedi.
Antalya Korkuteli Adliyesinde polis memuru Cumhuriyet Savcısını silahla yaraladı, şimdi mizansen yapıyorum; o halde bu bakış açısıyla hareket ettiğimizde adliye binalarına güvenlik güçlerini de almamak gerekir. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Herkes kendi görevini yapacaktır. Sadece bir kişiden kaynaklanan olumsuzluk, güvenlik güçlerinin tamamına yıkılamayacağı gibi, avukat olmayanların ve TBB Avukatlık Kimlik Kartı olmayanların, ellerinde sadece cübbe olduğu için içeriye girdikleri iddiasının avukatlara mal edilemeyeceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Biz o uygulamaya karşı çıktığımız ve 2015 yılındaki bu yanlışa dur dediğimiz 10 meslektaşımızla birlikte bugün hedef haline geldik ve yargılanıyoruz. Bu hakkımız, Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesiyle güvence altına alınmış durumda, dolayısıyla üst araması dayatması, kanuna da aykırı. Yasa mı geçerli, başsavcılığın verdiği uygulama talebi mi geçerli ? ”
Baro Staj Komisyonu Başkanı Av. Kezbannur Özşahin de, program ve içeriğiyle ilgili bilgiler verdi.
Av. Aksu, “Bu süreçte her zamankinden daha fazla donanımlı ve vizyoner meslektaşlara ihtiyacımız var. Stajın ise, bu ilk ve gelişime kapı açan adımı olacağı inancındayım. Bu yeni evrede mesleğimizin dünden gelen ve yarınlara onurla taşıyacağımız mirası yine adalet-özgürlük-bağımsızlık ve haklı mücadele olacaktır. Victor Hugo’nun dediği gibi “iyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır” Bu bakış açısıyla stajyer meslektaşlarımızı bu zorluğu birlikte göğüslemeye davet ediyor ve aramıza hoşgeldiniz diyorum” dedi. Daha sonra Yönetim Kurulu üyeleri ve staj komisyonu üyeleri stajyer avukatklarla tanıştırıldı. Programda önceki dönem Baro Başkanları ve stajyer avukatlarla birlikte pasta kesimi yapıldı.


Daha sonra Moderatörlüğünü Baro Başkanı Av. Veli Küçük’ün yaptığı söyleşiye geçildi. Önceki dönemlerdeki Baro Başkanlarımız Av. Anibal Akdamar, Av. M. İbrahim Yenice, Av. M. Ziya Yergök, Av. Necati Erdem, Av. İbrahim Gazioğlu, Av. Aziz Erbek ve Av. Mengücek Gazi Çıtırık bu bölümde; Mesleğin son 30-40 yılda nereden nereye geldiğini, mesleki tecrübelerini, hukuksuzluklara karşı verilen mücadelelere ilişkin engin bilgi ve birikimleri ile deneyimlerini aktardı.
Baro Başkanı Av. Veli Küçük, sunumlarının ardından değerli bilgilerini paylaşmasından dolayı önceki dönem baro başkanlarımıza stajyer avukatlarımızla birlikte teşekkür plaketi takdim etti.
Söyleşiye Adana Barosu Başkan Yardımcısı Av. Sabahattin Gümüş, Baro Genel Sekreteri Av. Semih Gökayaz, Baro Saymanı Av. İlknur Önal, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Gülsen Çalıkuşu Baykal, Av. Özge Dogan İşcan, Av. Nevzat Elçi, Av. Ümit Arif Özsoy, Av. Furkan Kılıç ve Av. Hasan Alkan da katıldı.