Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Çağdaş Hukukçular Derneği mensubu 20 avukatın yargılandığı davadaki uygulamalar, adil yargılanma ve savunma hakkının kısıtlanması, müvekkilleri ve siyasi mahkûmlar üzerindeki baskılar gerekçesiyle “ölüm orucu” başlatan meslektaşlarımız Av. Ebru Timtik’in 138 gündür, Av.Aytaç Ünsal’ın da 107 gündür eylemlerine devam ettiklerini hatırlatarak yetkililerden konuya hassasiyet göstermelerini ve adil yargılanma hakkının yaşama geçmedi için gereğinin yapılması çağrısında bulundu.
Yaklaşık 2 buçuk yıldır tutuklu bulunan meslektaşlarının bir süredir adil yargılanma ve adalet talebiyle açlık grevi yaptığını ve sonuç alamayınca ölüm orucuna dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Av. Veli Küçük, görüş, düşünce ve taleplerini paylaştı:
“Şüphesiz insan yaşamından daha değerli ve önemli bir unsur yoktur. Meslektaşlarımızın talepleri muhattaplarınca karşılanamaz nitelikte ve olağanüstü istemler değildir.
Hatırlanacağı üzere; yargılandıkları davanın ilk duruşmasında meslektaşlarımızın tamamı hakkında mahkeme tarafından tahliye kararı verilmesine rağmen, tahliyeleri saatlerce geciktirilmiş, tahliye olmalarının hemen ardından savcılığın itirazı ile haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmış, hukuksuz bir süreç sonunda meslektaşlarımız yeniden tutuklanmıştır.
Tahliye kararı veren mahkeme heyeti ise dağıtılarak yerlerine başka bir heyet atanmıştır.
Tüm yargılama aşamasında ceza hukukunun temel ilkelerine, adil yargılanma hakkına aykırı uygulamalarda bulunulmuş; tanık/gizli tanık ifadeleri ile varlığı meçhul bazı belgelere dayanılarak 18 meslektaşımız hakkında 159 yıl hapis cezası verilmiştir.
Meslektaşlarımızın savunma hakları kısıtlanmış, istedikleri deliller toplanmamış, tanıklar dinlenmemiş, son sözleri dahi sorulmaksızın haklarında mahkûmiyet hükümleri tesis edilmiştir.
Tarafsız bir mahkemece yargılanmayı ve devletin kendi çıkardığı yasalar ile taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymasını talep etmek doğal, hukuki ve meşru bir haktır. Meslektaşlarımızın talepleri de bu temel haklarını kullanmaktan ibarettir.
Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler ve avukat görüşmelerindeki sınırlandırmalar da göz önüne alındığında; haksızlığa uğrayan, adil yargılanma ve hukukilik talebinde bulunan meslektaşlarımızın tamamen tecrit edilmiş halde ve halen tutuklu bulunmaları da üzücüdür.
Meslektaşlarımızın başlattığı ve vahim sonuçlar doğurabileceği eylemlerine karşı duyarsız kalınmamalı. Bu sese kulak verilmelidir.”
Başkan Av. Veli Küçük, adil bir yargılamanın ölümler olmaksızın da sağlanabileceğini, tarafsız ve adil bir muhakemenin herkes için bir hak olduğunu hatırlatarak, “Tutuklu meslektaşlarımız için bir an önce adil yargılanma koşulları sağlanmalıdır.
Tüm yetkilileri ve kamuoyunu oldukça hassas bu duruma karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu aslında onların değil bu ülkede yaşayan herkesin sorunudur. Yeni canlar kaybetmek istemiyoruz. Unutmayalım adalet bir gün herkese lazım olacak”

ADANA BAROSU İNTERNET SİTESİ KURUCU VE YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Başkan Yardımcısı Av. Sabahattin Gümüş ve Baro Genel Sekreteri Av. Semih Gökayaz ile birlikte Adana Cumhuriyet Başsavcılığına 1136 Sayılı Avukatlık Kanununa aykırı olarak aracılık hizmeti veren www.avukatbul.com , www.e-avukatbul.com internet siteleri kurucu ve yöneticileri hakkında soruşturma açılması ve cezalandırılmaları için haklarında 2020/2684 soruşturma numarası ile kamu davası açılması talebinde bulundular.
Baro Başkanı Av. Veli Küçük, savcılıkta yaptığı açıklamada; “Avukatlık Kanununa, meslek kurallarına, avukatların da tabi olduğu reklam yasağına aykırı bu durumun etik olmadığı ortadadır.
Avukatlık Kanununun 48. maddesi ile yasaklanan avukatların aracılık hizmeti alamayacaklarına ilişkin yasaklamaya aykırı bir şekilde avukatlarla vatandaş arasında bir aracılık hizmeti vermektedirler.
1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 48.maddesi gereği; Avukat veya iş sahibi tarafından vadolunan veya verilen bir ücret yahut da herhangi bir çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler ve aracı kullanan avukatlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Bu eylemi yapanlar memur iseler, verilecek hapis cezası bir yıldan aşağı olamaz.
www.avukatbul.com , www.e-avukatbul.com linkinde yayımlanan sitede kanuna aykırı bir şekilde aracılık hizmeti verdiklerini açıkça itiraf etmektedirler.
Avukatlık Kanununda ve fiili avukatlık uygulamalarında uzman avukatlık gibi bir kavram ve uygulama olmadığı halde haksız rekabete sebebiyet verecek şekilde sitelerine kayıtlı avukatları konularında uzman avukatlar olarak tanıtmakta bu şekilde avukatlık kanunu ile yasaklanmış bulunan reklam yasağı da ihlal edilmektedir. Kanuna aykırı bir şekilde keyfi ve fiili olarak ben yaptım oldu mantığı ile oluşturulan bu sitelerin avukatlık mesleğinin onuruna ve itibarına gölge düşürdügü haksız rekabete sebebiyet verdiği ve haksız kazançlar elde edilmesine yol açması nedeniyle avukatlık kanuna muhalafet eden internet sitesinin kurucu ve yöneticisi hakkında suç duyurunda bulunuyoruz. Meslektaşlarımızın hak ve hukukunu sonuna kadar koruyup kollamakta kararlıyız.” ifadelerini kullandı.