Türk Gıda Kodeksi kapsamında, hassas tüketici grubu olan bebek ve küçük çocuklara yönelik gıdalarla ilgili ürün özellikleri ve özel etiketleme kurallarının düzenlendiği tebliğler 2014 yılından beri yürürlükte bulunuyor. Tebliğler, çağın gereklilikleri, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına ve uluslararası düzenlemelere uyum, yeni ürünlerle gün yüzüne çıkan boşlukların doldurulması için, bebeklerin beslenme ihtiyaçları doğrultusunda revize edildi. "Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri ve Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesi İle İlgili Bilgilendirme Gereklilikleri Tebliği" olarak tek bir başlık altında hazırlanan taslak sektörün görüşüne açıldı.

ANNE SÜTÜNE YAKLAŞTIRILACAK

Taslakta bebeklerin beslenme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, bu ürünlerin enerji, protein, karbonhidrat, yağ, mineraller, vitaminler gibi bileşim kriterlerinde değişikliğe gidildi. Anne sütüne yaklaştırılması için yapılan bu düzenlemelerle beynin yapısı ve işleyişinde çok önemli rolleri olan omega 3 yağ asitleri arasında önde gelen alfa linolenik asit ve DHA'da alt ve üst limitler düzenlendi.  Ayrıca, bu gıdalarda bulunması gereken potasyum, bakır, A vitamini gibi mineral ve vitaminlerde alt sınır artırılırken, üst sınır da da değişiklik yapıldı.

BESLENME VE SAĞLIK BEYANI YAPILAMAYACAK

Halen yürürlükteki düzenlemeler bebek formüllerinde bazı madde ilavelerine ilişkin ibarelere izin veriyor ancak yeni hazırlanan taslağa göre, bebek formüllerinde beslenme ve sağlık beyanı yapılamayacak.  Yürürlükteki bebek ve devam formülü tebliğlerinde olduğu gibi, görüşe açılan taslakta da "Bebek formülü", bebeklerin yaşamlarının ilk ayları boyunca kullanılması amaçlanan ve uygun tamamlayıcı beslenmeyle tanışıncaya kadar tek başına ihtiyaçlarını karşılayan gıdalar, "Devam formülü" de uygun tamamlayıcı beslenmeyle tanışmalarının ardından bebeklerin tüketmesi için hazırlanan ve giderek çeşitlenen diyetlerindeki başlıca sıvı alımını oluşturan gıdalar olarak tanımlandı. 

Bebek ve devam formülleri, inek sütü, keçi sütü, protein hidrolizatları veya soya protein izolatları gibi protein kaynaklarından ve doğumdan itibaren bebeklerin özel beslenmesi için uygunluğu bilimsel verilerle kanıtlanmış diğer gıda bileşenlerinden üretilebiliyor. Bebek formüllerinin satışını teşvik edici direkt olarak tüketiciye yönelik ikna edici özel görseller, indirim kuponları, ödüller, özel satışlar, zararına ve bağlı satışlar gibi herhangi diğer promosyonlar yapılamıyor.