Corona virüs tüm dünyayı her anlamda test ediyor... İş ve sosyal Güvenlik yazarımız Mert Nayır yeni düzenlemeleri yazdı. Ekonomiyi, çalışma hayatını ve dolayısıyla sosyal hayatı da baştan sona değiştirdiğini hep beraber tecrübe ediyoruz. Hükümetimiz her bakanlığıyla ciddi bir mücadele içerisinde. Sağlık bakanımızı, kurmaylarını ve tüm sağlık çalışanlarımızın hakkını ayrı tutmamız gerekiyor.Avrupa’da siyasiler bile hastalığa yakalandığından meclisler karar alamaz duruma gelmiş, acil durum senaryoları ile yönetilmeye başlanmıştır. Alınan önlemler yeterli mi değil mi, piyasalara ilaç olur mu olmaz mı tartışmaları devam etse de hala gece gündüz çalışan bir meclisimizin olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor.

meclisde kabul edildi ile ilgili görsel sonucu

İşte o çalışan meclisin yetiştirmesi halinde bu hafta Resmi Gazetede yayımlanacak olan torba kanunda bizler için neler olacak buyurun birlikte bakalım.

Vazife malullerine ikinci emeklilik hakkı

Vazife malulleri devlet görevi sırasında işlerini ifa ederken malul duruma düşen kimselerdir. Bu kişilere rapor oranlarına göre belirli oranlarda vazife malulü aylığı bağlanmaktadır. Kanun gereği bu kişileri malullükleri sonrası özel sektörde de çalışarak 5000 prim gününü tamamlaması ve 20 yıllık sigortalılık süresi şartıyla ikinci bir aylık bağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca yine aynı kanunda hatalı hesaplamalar sonucu aylığı kesilen ve mağdur edilen kişilerinde mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmıştır.
Türkiye Harp Malulü Gaziler şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Işık, "Meclis'te 'torba teklif' içinde görüşülen düzenlemenin yaklaşık 10 bin vazife ve harp malulü gaziyi kapsadığını açıklamıştı.

Mavi kartlılara bireysel emeklilik sistemi

Ülkemizde ikamet etmeyen 5901 sayılı kanuna tabi mavi kartlı kişilerin ilgili kanun maddesiyle birlikte döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dahil edilmesi amaçlanmaktadır.
Bu kişilere uygulanacak olan kanun hükümleri yurtiçinde ikamet eden kişilere uygulanan hükümlerle aynı olacaktır. Belirli bir süre kalma zorunluluğu olan sistemde yine ilgili kişilere döviz üzerinden destekler sağlanacaktır.

İşverene asgari ücret desteği, işçiye fatura erteleme

2020 Yılı içerisinde istihdam ettiği her bir personel için işverenlere 75 TL tutarında asgari ücret desteği sağlanacaktır.
Deprem, sel, su baskını ve diğer afetler nedeniyle zor duruma düşen vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarının ertelenmesi sağlanacaktır. Erteleme süresi vatandaşın onayı ile belirlenecektir.

Esnaf ve ahilik sandığı ertelendi

Zor duruma düşen ve bu yüzden işyerini kapatmak durumunda kalan esnafların da işsizlik maaşından faydalanmasını sağlayacak olan Esnaf ve Ahilik Sandığı 01.01.2021 tarihine kadar ertelendi. Esnaf ve Ahilik Sandığı uygulaması Hazine ve Maliye Bakanının açıklamalarına göre 2020 yılında uygulamaya girecekti.

Dövizle askerlik geliyor, dernekler elektronik ortamda bilgi ve belge paylaşacak

Yurtdışında doğup, yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının çalışma şartı aranmaksızın dövizle askerlik yapabilmesi sağlanacaktır. Bu vatandaşların süresiz ikamet iznine sahip olmaları da gerekmektedir.
Dernekler tarafından fiziksel ortamda yapılan bildirimler, işlemler, tutulan defter ve alındı belgesi gibi kayıtların hem dernekler hem de yetkili merciler tarafından elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır.