Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 19 Mayıs 1919’da başlayan Milli Mücadelenin 30 Ağustos 1922’de nihai zaferle sonuçlandığını belirterek, bu büyük zaferin Türk Milletinin bağımsızlığı tehlikeye girdiğinde neleri başarabileceğini dünyaya gösterdiğini vurguladı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Soner Çetin mesajında 30 Ağustos’ta giden süreci ve zorlukları anlattı. Başkan Soner Çetin, “1. Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı Hükümeti teslim olmuş, Mondros Mütarekesi ile ülkenin tüm kaleleri zaptedilmiş, tüm limanlarına girilmişti. Ordu dağıtılmış ve millet yoksulluk içinde yıllardır süren savaşlardan perişan haldeydi. Bunu bilen emperyalist güçler Sevr Anlaşması ile Anadolu’yu paylaşma yarışına girdiler. Padişah ve saray çevresi Türk Milletinin yok oluşuna kendi çıkarları için sessiz kalırken Mustafa Kemal Paşa yeni bir mücadelenin ateşini yakmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Anadolu’yu Ankara’da kurduğu meclis etrafında toplayarak tüm ezilmiş uluslara ilham kaynağı olacak Kurtuluş Savaşı’nı başlattı” dedi.
Büyük Önder Atatürk’ün başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın 30 Ağustos’ta Zafer Bayramı ile sonuçlandığını ve emperyalistlerin desteklediği Yunan güçlerinin nihai bir yenilgiye uğratıldığını hatırlatan Başkan Soner Çetin şöyle devam etti:
“Mustafa Kemal Paşa bizzat cephede komuta ettiği ordusuyla tarihte eşine az rastlanır bir zafer kazandı. Askeri dehası ile yer yönden daha donanımlı ve daha kalabalık düşman ordusunu kesin bir yenilgiye uğratan Mustafa Kemal Paşa ve askerleri böylece Türk Milleti’nin asla boyunduruk altında yaşayamayacağını tüm dünyaya gösterdi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını bu vesileyle bir kez daha özlem ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.”