İYİ Parti Adana Milletvekili Dt.Metanet Çulhaoğlu yazılı olarak cevaplandırılması için Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması talebi ile soru önergesi verdi. Adana ilimizin nüfusu (TUİK verilerine göre) son 10yıl’da 200.000 kişi artarken, AKP hükümeti döneminde tarım alanları tam aksi son 10 yıl’da beş yüz altmış bin dekar azalmıştır. Adana’da önemli bir yere sahip tarım sektörünün, hayvancılık sektörün de uğraşarak geçimini sağlayan çiftçilerimizin hayvanlarını besleyecek mera ve çayır alanları, işlemeli tarım alanlarının açılması, erken-aşırı yani kontrolsüz ve bilinçsiz otlatma sebebi ile azalmıştır. Haliyle hayvancılık sektörünün %70’ini oluşturan yem giderlerinde ki maliyetler de artmıştır.
Canlı hayvan ithalatı yerine, ihraç edebilecek duruma gelebilmemiz için veya eskiden olduğu gibi kendi kendine yetebilecek duruma gelmek için et,süt ve diğer hayvansal ürünler sanayisinin yanında, doğrudan hayvancılığa dayalı ilaç, yem ve hayvancılık ekipman sanayi kolları ile birlikte yeni istihdam alanlarının yaratılması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenlerle ;
Adana’da nüfusun artmasına rağmen tarım alanlarının azalış sebepleri nelerdir?
Büyükbaş hayvan üretiminin yeteri kadar olmamasının sebepleri nelerdir? Bu konu ile ilgili olarak kapsamlı bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
Hayvancılık sektörü’nde hayvan sayısının arttırılması ile ilgili olarak başkaca çalışmalarınız var mı? Varsa bu çalışmalara önemine binaen bölge çiftçilerini ve ziraat odaları yetkilerini dahil etmeyi düşünüyor musunuz?
Gelişmiş ülkeler de hayvansal üretimin toplam tarımsal üretim içindeki payı artarken, ülkemiz de ve Adana ilimiz’de neden böyle bir artış sağlanmamıştır? Sebepleri nelerdir?
Hayvancılığı gelişmiş ülkeler’de kaba yem ihtiyacı %80-90 çayır meralardan karşılanırken, ülkemiz de nadas alanları dahil bu oran %38 dir. Bu oranın ülkemiz ve Adana ilimiz lehine çevirilebilmesi için çayır-mera alanlarını artırmayı düşünüyor musunuz?
Ülkemiz de ve Adana’mızda kaba yem açığının kapatılabilmesi için çok acil çayır ve meraların zamansız aşırı ve düzensiz otlatmanın engellenmesi için tespit, tehdit çalışmaları bir an önce bitirilerek münavebeli otlatmaya geçmeyi düşünüyor musunuz?
Yem bitkileri ekiliş alanlarını artırmak için,ekiliş alanlarına göre desteklerin kademeli olarak artırılması hakkın da bir çalışmanız var mıdır?
Slajlık yem bitkisi yetiştirme ve slaj yapımı konusunda teşvikleri artırmayı düşünüyor musunuz?
Balya slajı yapımı gibi yeni kaba yem muhafaza yöntemlerini yaygınlaştırmayı düşünüyor musunuz?