2010 yılında yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik'e göre, diyaliz işlemini meslek yüksekokulu diyaliz bölümlerinden mezun diyaliz teknikeri, sertifikalı hemşire ve sertifikalı acil tıp teknisyeni yapabiliyor. Yönetmeliğe göre hemodiyaliz merkezlerinde, diyaliz teknikerinin gözetiminde olmak koşuluyla sertifikasız personel de çalıştırılabiliyor.

diyaliz teknikerleri atama bekliyor ile ilgili görsel sonucu

"DAHA DÜŞÜK ÜCRETLE ÇALIŞTIKLARI İÇİN ÖZEL HASTANELER SERTİFİKALI PERSONELİ TERCİH EDİYOR"

Türkiye'de 37 üniversitede diyaliz bölümü bulunuyor. Her yıl 3 bin 500 diyaliz teknikeri atanma umuduyla mezun oluyor. Mezunların işsizlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Diyaliz Teknikerleri Derneği (DiyaTekDer) yöneticileri şöyle konuştu: "Özel diyaliz merkezlerinin iş ilanlarında bile 'tecrübeli diyaliz hemşiresi, sertifikalı hemşire aranıyor' ibareleri ile teknikerlerin önü kapanıyor. Sertifikasız sağlık memurunun, hemşirenin, acil tıp teknisyeninin de çalıştırılabilir hale gelmesi, diyaliz teknikerinin iki yıllık eğitimin sonunda aldığı diplomayı hiçe saymaktır. Mezun sayımız yaklaşık 17 bin, sertifikalı hemşire sayısı ise 11 bin. Bunların yaklaşık 6 bini diyaliz merkezlerinde çalışıyor. Ayrıca bu merkezlerde çalışan acil tıp teknisyeni ve ebe unvanlarına sahip personel sayısı da 500 civarında. 400 kadar diyaliz teknikeri kamuda görev yapıyor. Oysaki diyaliz teknikerleri 2014 yılında yayımlanan görev tanımına göre hemodiyaliz ünitelerinde tüm yetkilere sahip olmuştu. Daha düşük ücretle çalıştıkları için özel hastaneler sertifikalı personeli tercih ediyor."

Diyaliz Bölümü Mezunlar Atama Bekliyor