İKİ TRAKYA BÜYÜKLÜĞÜNEDEKİ TARIM ARAZİSİ EKİLMİYOR

Orhan Sümer, “Ekonomik nedenlerle son 19 yılda hem ekilen arazi büyüklüğünün, hem de çiftçi sayısının azaldığını istatistiklere yansımıştır. Son 19 yılda çiftçimiz, Trakya'nın 2 katı büyüklüğündeki 34 milyon dönüm alanı araziyi ekmekten vazgeçmiştir. Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki çiftçi sayısı 2,8 milyondan, 2,1 milyona düşmüştür. Yaklaşık 700 bin çiftçimiz mesleği bırakmıştır.Bunların bir çok sebebiyle birlikte ne yazık kieken, biçen, üreten köylü, topraktan, kırsaldan, üretimden koparılmışdaha da önemlisi, bu kopuşla birlikte tarımsal alandaki yetenek ve bilgi birikimimizi kaybolmaya başlamıştır. Ne yazık ki tarımda kendi kendine yetebilen bir Türkiye’den çok uzaktayız” Dedi

TARIM GİRDİ MALİYETLERİ ÇOK YÜKSEK

Orhan Sümer, “Tohum, gübre, ilaç ve mazot gibi girdilerdeki maliyet artışı nedeniyle çiftçilerin krediye yöneliminde son yıllarda patlama yaşanmıştır.Bununla birlikte İthal tarım uygulamaları çiftçinin sırtındaki kamburu bir kat daha arttırmıştır. Bakanlıkların destekleri ne yazık ki yetersiz kalmaktadır. Yerli tohumdan vazgeçilmesi, ekonomideki istikrarsızlık çiftçinin belini bükmektedir. Çukurova gibi bereketli topraklarda çiftçilerimiz isyan eder duruma gelmişse iktidarın mutlaka ben nerede yanlış yapıyorum demesi gerekiyor.” Dedi

ÇİFTÇİNİN BORCU HER GÜN KATLANIYOR

Orhan Sümer, “2004-2019 yılları arasında kullanılan tarımsal kredilerde çok hızlı bir artış olmuştur. 2004 yılında 2,4 milyar TL olan kısa vadeli krediler 2018 yılında 26 milyar TL'ye; 2004 yılında 2,5 milyar TL olan orta ve uzun vadeli krediler 2018 yılında 71 milyar TL'ye; 2004 yılında 209 milyon TL olan takipteki krediler 2018 yılında 3,4 milyar TL'ye çıkmıştır. Böylelikle 2004-2018 yılları arası kullandırılan toplam nakdi kredi 100 milyar TL'ye ulaşmıştır. En sonunda çiftçi ekmeyi, üretmeyi bırakmış, borç yüküyle ortada kalmıştır. Bu durum pandemiyle daha da üst boyutlara ulaşmış ve istediği desteği göremeyen çiftçilerimiz tarım araç gereçlerini elden çıkarmaya başlamıştır. Nesilleridir çiftçilik yapan ailelerin çocukları artık mesleği terk etmeye başlamıştır. Bu durum düzeltilmezse yarın çiftçilik yapacak toprağı ekip biçecek kimse kalmayacak” Dedi.