“2020 Dünya Hemşirelik Yılı’nın başlarında hayatımıza giren Covid19 Pandemisi’nde dünya genelinde 6 milyonun üzerinde, ülke olarak da 100 bine yakın canımızı kaybettik.Pandeminin etkisini her birimiz, hayatımızın her alanında derinden hissettik. Şüphesiz pandeminden en fazla etkilenen grupların başında sağlık çalışanları, sağlık çalışanlarının içinde ülkemizde ve tüm dünyada pandeminin yükünü en fazla sırtlayan hemşireler gelmektedir.

Dünya olarak “normal”e dönmeye, pandeminin yaralarını sarmaya başladığımız şu günlerde; insanlığın, toplumun, her bir ailenin ve bireyin nitelikli hemşirelik hizmetlerine olan ihtiyacı, her zamankinden daha görünür ve daha elzemdir. Çünkü hemşireler, her bireyin ulaşabildiği, eşit şekilde yararlanabildiği, sürdürülebilir, adil, etik temelli ve geleceğe uygun sağlık sistemlerine inşaa edilmesi ve yürütülmesinde kilit sağlık çalışanlarıdır” denildi.

Hemşirelerin çok zor şartlarda çalıştıklarının dile getirildiği basın açıklamasında; 24 saat kesintisiz çalışma, fazla mesai, güvenli ve nitelikli bakım sağlayabileceklerinden çok daha fazla sayıda hastaya bakmak durumunda olan hemşirelerin, görevleri dışında pek çok iş yaptıklarına dikkat çekildi.

Açıklamanın devamında şu görüşlere yer verildi:

“Tüm sağlık çalışanları gibi hemşirelerin de maaşlarına ve özlük haklarına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. İşyerlerinde karşı karşıya kalınan şiddet ve mobbing, hakim sendika ve hastane yöneticilerinin baskısı ve ayrımcılığı; liyakata dayalı olmayan yönetici atanmaları, hemşirelik yasa ve yönetmeliğinin uygulanmaması, yüksek lisans ve doktora mezunu hemşirelerin almış oldukları eğitime göre görevlendirilmemeleri, mevzuatın vermiş olduğu haklardan yararlanmalarının engellenmesi ise hemşirelerin yükünü ağırlaştırmaktadır.

Dünyanın diğer ucundaki bir şehirde ortaya çıkarak, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaşamlarımıza hükmeden Covid19 hastalığı, söz konusu olduğunda küresel bir iyi oluşun ne kadar gerekli olduğunu, küresel sağlığın anahtarının ise nicelik ve nitelik olarak yeterli hemşire işgücünden geçtiğini tüm dünyaya göstermiştir.

Uluslararası Hemşireler Konseyi liderliğinde küresel sağlık gereksinimleri temel alınarak belirlenen, 2022 yılı temasında; hemşireler hükümetlere ve karar vericilere seslenmekte; (Küresel Sağlığı güvence altına almak için hemşireliğe yatırım yapın ve hemşirelerin haklarına saygı gösterin) demektedir.

Bu ülkenin hemşireleri olarak bizler de; siyasal liderlerimize, yetkililere, karar vericilere ve halkımıza sesleniyoruz. Halkımıza hakettiği ve ihtiyaç duyduğu hemşirelik bakımını vermek için engellerimiz var. Bu engelleri kaldırmak, toplumun sağlığının korunması, hastalıkların ve sakatlıkların önlenmesi, nitelikli ve güvenli sağlık hizmetinin verilebilmesi için hemşireliğe yatırım yapın, haklarına saygı duyun.

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNE YATIRIM YAPIN

Üniversitelerin hemşirelik bölümlerine, ihtiyaç duyulan hemşire öğretim elemanı, uygulama alanı, sınıf, laboratuvar, ihtiyaç duyulan teknik ve teknolojik gereçler sağlanmalı. Kontenjanlar; öğrencilerin nitelikli hemşireler olarak mezun olabilecekleri düzeyde tutulmalı. Hemşirelik mesleğini, hemşire olmayan öğretim kadrolarına öğrettirme ısrarından vazgeçilmeli. Hemşirelik bölümlerini/fakültelerini hemşire olmayan yöneticilere bırakma ısrarından vazgeçilmeli.

HEMŞİRELİK MESLEĞİNE YATIRIM YAPIN;

Atama bekleyen hemşirelerin ataması bir an önce yapılmalı. İş güvencesiz, sözleşmeli 4/B çalışma kadrolarından vazgeçilmeli. Hemşirelerin hastalarına kaliteli ve güvenli bakımını sağlayabileceği, gerçek anlamda hemşirelik hizmeti verebileceği, hasta-hemşire oranları belirlenmeli ve uygulamaya geçirilmeli. Özel hastane, üniversite hastanesi ve kamu hastanelerindeki çalışma koşullarının  ve özlük haklarının benzeştirilmesi sağlanmalı.

HEMŞİRELİKTE LİDERLİĞE YATIRIM YAPIN:

Hemşirelerden habersiz, hemşirelere dair kararlar almaktan vazgeçilmeli. Sağlık hizmetlerine yönelik karar alırken, düzenleme yaparken, hemşirelerin sesi duyulmalı. Hemşirelerin sahadan, tecrübeden, akademiden, bilimsel bilgiden beslenen potansiyellerinden faydalanılmalı. Hemşirelik hizmetlerinin yönetimi hemşirelere bırakılmalı.

HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİN SUNUMUNU YATIRIM YAPIN:

Hemşirelerin görev yetki ve sorumluluklarını, hemşire olmayan sağlık çalışanlarına açan uygulamalardan, hemşirelerin hemşirelik dışı işlerde görevlendirilmesinden, görev tanımında olmayan işlerin hemşirelere yaptırılmaya çalışmasından vazgeçilmeli. Hemşirelik yasa ve yönetmelikleri uygulanmalı.

HEMŞİRELERİN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMASINA ÖNCELİK VERİN:

Çalışma ortamları baskı ve şiddetten acilen arındırılmalı. Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik gerçekçi adımlar atılmalı. Sağlıkta şiddete yol açan, özendiren, besleyen politika ve söylemlerden vazgeçilmeli.

HEMŞİRELERİN SAĞLIK VE ESENLİĞİNİN SAĞLANMASINA ÖNCELİK VERİN:

Hemşirelerin hemşirelik yasa ve yönetmelikleri doğrultusunda çalışması sağlanmalı. 3600 ek gösterge, fiili hizmet, adil maaş, iş sağlığı ve güvenliği haklarını içeren özlük hakları düzenlemeleri gerçekleştirilmeli. Covid19 illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı olarak kabul edilmeli ve Covid19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları şehit olarak kabul edilmeli.

Hemşireler toplumumuzdaki her birey için; insan merkezli, eşitlikçi, erişilebilir, yüksek kaliteli sağlık bakım hizmeti sunmak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Ancak mesleğimizi nitelikli bir şekilde yapma ve toplumumuza hak ettiği bakımı vermede önümüzdeki bu engeller ve bu engelleri aşmada talep ettiğimiz desteğin verilmemesi, sesimizin duyulmaması, çabamızın görülmemesi ve seslendirilmemesi bizleri yordu, gücümüzü tüketti.

İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda bu mücadeleyi sürdürmeyi neredeyse imkansız kıldı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da talebimiz yine değişmedi.Toplumumuza hak ettiği bakımı vermek için karşı karşıya kaldığımız sorunların görülmesini istiyoruz. Tüm bu sorunlara çözüm üretmek için meslektaşlarımızı derneğimize, mesleğimize güç vermeye çağırıyoruz. Halkımızı; medya organlarını ve politika yapıcıları, halk sağlığının önceliğimiz olduğu bu mücadelemize katılmaya davet ediyoruz.

Tüm bu çabaları gösterirken tüm meslektaşlarımız; 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü coşkuyla bir arada kutlamayı fazlasıyla hak etti. Türk Hemşireler Derneği olarak tüm meslektaşlarımızın hemşireler gününü kutluyoruz.