TOPLANTIYA ÖĞRENCİ İLETİŞİM KOMİSYONU BAŞKANI AV. BORAY DİLİK DE KATILDI

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin yaşadıkları sorunlara çözüm getirmek amacıyla düzenlenen paydaş toplantısına Baro’yu temsilen Hukuk Fakülteleri ve Öğrencileri ile İletişim ve İşbirliğini Geliştirme Komisyonu Başkanı Av. Boray Dilik katıldı
Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezinde yuvarlak masa toplantıları şeklindeki çalışmaya Baro mensupları, öğretim görevlileri, hukuk fakültesi mezunları ve öğrenciler katıldı.


Toplantı Üniversitenin stratejik olarak gelişmesi ve ilerlemesi amacıyla 45 dakikalık iki oturum halinde yapıldı.
İlk bölümde üniversitenin vizyonu ve misyonunun geliştirilmesi, üniversiteden beklentiler ve fiziki imkanları değerlendirilirken, paydaşlar ile yapılabilecek çalışmalar ele alındı.
Toplantının ikinci bölümünde ise hukuk fakültesi mezunlarında bulunması gereken bilgi beceri ve yetkinliklerin artırılmasına yönelik neler yapılabileceği değerlendirildi.
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Korkut’un Moderatör olduğu toplantıda Baromuz Hukuk Fakülteleri ve Öğrencileri ile İletişim ve İşbirliğini Geliştirme Komisyonu Başkanı Av. Boray Dilik, hukuk fakültesi öğrencilerinin avukatların yanında staj yapabilmelerinin sağlanması ve Çukurova Üniversitesi ile işbirliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Okur’un da yer aldığı toplantı soru ve cevaplar bölümüyle tamamlandı.