Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, "Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı. Buna göre, yönetmeliğin 9. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Aynı ceza infaz kurumu içinde bulunan hükümlü ve tutuklular, birinci fıkrada sayılan kişilerden olmaları şartıyla bu yönetmelik hükümleri kapsamında birbirleriyle görüşebilir." hükmünde değişiklik yapıldı.

Hükümlü ve tutukluların ziyaretleri ile ilgili görsel sonucu

BAŞSAVCILIĞIN YAZILI EMRİYLE GÖRÜŞECEKLER

Bu hüküm, "Aynı ceza infaz kurumu ya da birden fazla ceza infaz kurumunun bir arada bulunduğu yerleşkedeki farklı kurumlarda barındırılmakta olan hükümlü veya tutuklular, birinci fıkrada sayılan kişilerden olmaları şartıyla bu yönetmelik hükümleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı emriyle birbirleriyle görüşebilir." şeklinde değiştirildi.
Böylece hükümlü veya tutuklular, aynı cezaevinde veya birden fazla cezaevinin bir arada yer aldığı yerleşkedeki farklı kurumlarda bulunan eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyükbabasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyumuyla yazılı emir kapsamında görüşecek.