Düzenlemede, 1 Ocak 2019’dan bugüne kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçen kişilere verilen idari para cezalarının tahsilatından varsa yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesini öngörüyor.

Hurda teşvikine zam, köprü cezasına af ile ilgili görsel sonucu

Yeni üniversite...

Buna göre, bu cezalar kapsamında tahsil edilen para cezaları, ilgililere maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması hâlinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilecek.
Teklifle, ticari amaçla; makaron veya yaprak sigara kâğıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurmak, bu şekilde üretilen ürünleri satışa arz etmek, satmak, bulundurmak veya nakletmek yasaklanırken, yasağa aykırı hareket edenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası getiriliyor.

Hurda teşvikine zam, köprü cezasına af ile ilgili görsel sonucu

Düzenleme 1 Temmuz’da yürürlüğe giriyor. Düzenleme ile hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması da yer alıyor.
‘İstanbul Galata Üniversitesi’ adında yeni bir üniversite kurulmasını öngören teklife göre, kömür madenciliğinde fiyat düştükçe desteğin artmasına yönelik bir mekanizmaya geçilecek. TRT Kanunu’na madde ekleyen teklife göre, denetimi yapılmadan haber programı yayımlayan TRT personeline aylık kesme cezası, genel yayın esaslarına aykırı olarak kasten yayın yapmak işten çıkarma nedeni olabilecek.