Çalışanlar çalıştıkları yer hakkında yapacakları yorumların ne gibi sonuçlar doğurabileceğini merak ederken, Yargıtay verdiği karar ile bu konuda dikkatli olunması gerektiğini göstermiş oldu. İş yeri batacak yorumunu iş arkadaşları ile paylaşan çalışanın tazminatsız olarak işten kovulması mahkeme tarafından onaylandı.

İş yerinin batacağını söyleyen çalışan tazminatsız işten kovulabilir!

YARGITAY HAKSIZ BULDU!

Çalıştığı iş yerinin batacağını çalışma arkadaşları ile paylaşan çalışan, iş yerinin gerçekten de iflas etmiş olmasına rağmen Yargıtay tarafından haksız bulundu. İş sözleşmesinin işveren tarafından feshini geçerli bulan mahkeme çalışanın tazminatsız olarak işten çıkarılmasını onayladı.
"İşverenin 2015 yılında batacağına dair söylentileri dile getirmesi gibi eylemleri birlikte değerlendirildiğinde; davacının çalıştığı süre de dikkate alınarak işverene yönelik sadakat ve özen yükümlülüğünü ihlal edecek boyuta varan tutum ve davranışları ile iş sözleşmesinin devamını çekilmez hale getirdiği ve böylece iş sözleşmesinin, kendi kusurlarıyla feshine neden olduğu, yapılan fesih işleminin de bu nedenlerle geçerli nedene dayandığı sonucuna varılmıştır."
Davanın reddine karar verilmesi gerektiğini belirten Yargıtay, iş davalarında emsal bir karara imza atmış oldu. Bu kararla birlikte, işyerinin batacağı iddiasında bulunmak tazminatsız bir şekilde işten atılmanıza neden olabilecek.