Kamu Görevlileri Etik Kurulu 8 farklı başlıkta kamu görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarında uymaları gereken etik ilkeleri belirledi. Kamu personeli, görev yaptığı kurumu karalayamaz.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu tüm kamu personelinin yakından ilgilendiren bir karar alarak web sitesinden yayımladı. Kamu personelinin sosyal medyayı kullanırken uyması gereken ilkeleri belirleyen kararda, kamuoyundaki tartışmalara katılırken yürüttüğü görevin tarafsızlığını tehlikeye atan davranışlardan kaçınılması istendi.

Kamuda yeni dönem! Flaş karar resmen duyuruldu, yeni kurallar...
Yine bireyler arasında dil, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, servet, medeni hal, sağlık durumu, engellilik, yaş, kılık ve kıyafet ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapılmaması gerektiği belirtildi.
Kamu personelinin görev yaptığı kurumu karalayacak paylaşımlardan kaçınması gerektiği ayrı bir başlık olarak yer aldı.
Görev yaptığı kurumun görev ve işleriyle ilgili bilgileri sosyal medya platformlarında paylaşırken ilgili mevzuata uygun davranmalıdır.
Bireylerin kişisel verilerini, veri sahibinin izni olmaksızın kullanmamalıdır.