Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önlem alınacağına dair sinyaller vererek kredi kartlarındaki taksitlerle ilgili değişiklik yapılmasının, piyasanın en çok dikkatini çeken konularından biri haline geldi. Bireysel kredi kartlarının toplam bakiyesi 924.7 milyar lira iken, bu miktarın 422 milyar lirası taksitli kredi kartı borcundan kaynaklanmaktadır. Ayrıca kurumsal kredi kartlarının toplam bakiyesi 346.3 milyar lira olarak gerçekleşmiş ve bu miktarın 150.4 milyar lirası taksitli kredi kartı borcunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla, toplam taksitli kredi kartı borcu ise 572.5 milyar lira seviyesindedir ve yarım trilyonun üzerindedir.

POLİTİKA FAİZİ ARTIŞIYLA KART FAİZLERİ ARTIŞ YAŞADI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeni ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası, Haziran toplantısından bu yana politika faizini artırmaya başladı. Başlangıçta yüzde 8,5 olan politika faizi, üç ay içinde yüzde 25'e çıkartıldı. Bu politika faizlerindeki değişiklik, bankaların kredi kartı işlemlerinde uygulayabilecekleri azami faiz oranının hesaplanmasında kullanılan referans faiz oranının da artmasına yol açtı.

Kredi kartı azami faiz oranları düşürüldü - FinTech İstanbul

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI, MERKEZ BANKASI'NIN KARARIYLA DEĞİŞECEK

Referans faiz oranı, politika faizi artışı öncesinde yüzde 0,81 düzeyindeydi ve kredi kartı işlemlerinde uygulanan azami faiz oranı yüzde 1,36 seviyesindeydi. Ancak Eylül itibarıyla referans faiz oranı yüzde 2,26'ya yükselirken, kredi kartı işlemlerindeki azami faiz oranı da yüzde 2,81'e yükseldi.

Bu hafta Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısında ise beklenti faizin 500 baz puan artırılacağı yönünde. Bu artış da kredi kartı faiz oranlarının bir kez daha yükselmesine yol açabilir.

BİREYSELDE TAKSİTLİ KREDİ KARTININ ORANI YÜZDE 45,6

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verileri, kredi kartlarında uygulanan faiz ve gecikme faiz oranlarının artış göstermesine rağmen özellikle bireysel kullanımın hızla arttığı saptandı. Haziran başında toplam bireysel kredi kartı borcu 721.4 milyar TL seviyesindeyken, 8 Eylül itibarıyla 924.7 milyar TL'ye yükseldi. Taksitsiz bireysel kredi kartı harcamaları ise haziran başında 344.8 milyar TL iken 8 Eylül'de 502.7 milyar TL'ye çıktı. Taksitli kredi kartı harcamaları da haziran başında 368.6 milyar TL iken 8 Eylül haftasında 422 milyar TL'ye yükseldi.

Kredi kartı harcamalarının artışına rağmen, bu harcamalar içinde taksitli kredi kartı harcamalarının oranı, Nisan sonundan bu yana azalmış durumda. Nisan ortasında bireysel taksitli kredi kartı harcamaları, toplam bireysel kredi kartı harcamalarının yüzde 53,4'ünü oluştururken, 8 Eylül itibarıyla bu oran yüzde 45,6'ya kadar geriledi. Bireysel taksitli kredi kartı harcamalarının toplam bireysel kredi kartı harcamalarındaki payı 8 puan azaldı.