Eğitim uzmanı Melih Görgülü, Üniversitelerin ve Eğitimin Değişen Paradigması, Sabancı Üniversitesi tarafından 2001 yılında yayımlanan ve Sabancı Üniversitesi'nin 1998'de İstanbul'da düzenlediği FredEmery Anma Konferansı'nda sunulan bazı tebliğleri içeren EducationalFutures: ShiftingParadigm of UniversitiesandEducation adlı kitaptaki 23 makaleden 18'inin çevirisini kapsadığını belirtti.
Melih Görgülü konu hakkında şunları söyledi: Gelecekte tek ve nihai bir üniversite modeli ya da eğitim paradigması belirmemesine rağmen, paradigma değişiminin doğrultusu hakkında görüş birliği oluşma aşamasındadır. Yazarlar tarafından belirlenmiş olan temel paradigma değişimi, sınırsız ve yaşamın içinde bir öğrenme topluluğu geliştirme eğilimindedir. Yeni paradigmada, eğitim ve eğitim kurumlarının yerine, öğrenme ve öğrenme topluluklarına öncelik verilir; disiplinlere dayalı olmak yerine, disiplinler arası bir eğitim anlayışı vardır. Öğrenim, okullar ve sınıflarla sınırlı tutulmamakta; iş yerinde, evde ve topluluk içinde ömür boyu yer alan bir süreç olarak görülmektedir.
Yeni paradigmanın ikinci doğrultusu, eylem-araştırma yöntemi ve eylem halindeki teoriye yeni bir bakış açısı olarak, pratiğe öncelik verme eğilimidir. Gerçek yaşam problemlerine dayalı ve ancak eylem sürecinde değerlendirme yoluyla verimli yeni bilgi üretilebilir. Bunu yaratmak için öğrenciler, yöneticiler, karar vericiler ve topluluk üyeleri arasında sağlanacak diyalog ile akademisyenler ve araştırmacıların da bu gruplarla ortak çalışması teşvik edilmelidir. Eylem-araştırmayı temel alan, araştırma yeni yaklaşımın yanı sıra, mevcut problemleri düzeltmek için anlamlı eylem bilgisi üretebilen teorilere öncelik vererek, anlamaya ve anlama farklı bir bakış, yeni paradigmanın ikinci çekirdeği olarak belirmektedir.