Memur maaşı zammı için 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci devam ediyor. 11 Hizmet kolu için anlaşma sağlansa da zam oranı için el sıkışılmadığından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi. Ay sonuna kadar milyonlarca memur ve memur emeklisi için nihai sonuç açıklanacak. Süreç devam ederken, toplu sözleşmede anlaşmaya varılan noktalara ilişkin detaylar ortaya çıktı. Ocak 2024 memur zammı içinse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çok net bir rakam verdi. İşte detaylar…

Yüzde 45’lik zammı garantilemişlerdi! Detaylar tek tek netleşti: Memura toplu sözleşmeden TOKİ çıktı

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI: OCAK’TA YÜZDE 45’LİK ZAM YOLDA

Bakan Vedat Işıkhan son toplantının ardından yaptığı değerlendirmesinde Memur ve emekli zammı için, “Zaten Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize. Bence bu çok önemli bir rakam" değerlendirmesinde bulundu. Böylece en düşük memur maaşı 32 bin liraya yaklaşacak, ortalama memur maaşları ise 40 bin TL seviyesinin üzerine yükselecek. Memur emeklisi maaşları da yüzde 40’lık zamda 13.826 TL, yüzde 45’lik zamda ise 14.320 TL olacak.

iStock-1479375708

MEMURUN SOSYAL HAKLARINA DÜZENLEME

Memurun mali hakları kısmı için hesaplar bu şekilde yapılırken sosyal haklarında yapılan iyileşme sağlayacak maddelere ilişkin detaylar da netleşti. Taraflar 11 hizmet kolunun tamamında 341 maddede anlaşma sağladı. Sabah’ta yer alan bilgiye göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında memurlara, lojmanlarda engelli kamu çalışanlarına öncelik verilecek.

Birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge gelecek. Disiplin affı çalışması yapılacak. Mobbing İzleme Kurulu'nda memur temsilcisi yer alacak, görevde yükselme sınavları düzenli aralıkla yapılacak, yıllık izinler dışında hac izni verilecek.

MEMUR (7)

YİYECEK YARDIMI

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de yararlanacak.

KİRA BEDELİ YOK

Hizmet tahsisli kamu konutlarının kapsamı genişletilecek. Kurum ve kuruluşların meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskân imkânları kısıtlı yerlerde bulunan baraj, termik santral, maden sahası ve ocakları, fabrika, işletme, şantiye, trafo, enerji dağıtım ve iletim merkezleri, gar ve istasyonlar gibi yerlerde bulunan kamu konutlarından kira bedeli alınmayacak.

 

MEMUR (8)

Konutların tespiti ilgili kurum ve kuruluş ile kurumun bulunduğu hizmet kolundaki yetkili sendika temsilcisinden oluşturulacak komisyonca belirlenecek. KİT'lerde konut kira bedeli olarak her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleri'yle belirlenen kira birim bedellerinin yüzde 85'i tahsil edilecek.

MEMURLARA HAC İZNİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılan hac kurası sonucu hacca gitmeye hak kazandığı halde kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlileri hac süresince ücretsiz izinli sayılacak. Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele 1 Ekim 2023 öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de ödenek verilecek.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN BAKANLIK İLE SENDİKA BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın son toplantının ardından, "Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı" demişti. 4688 sayılı Yasa'nın değiştirileceğini söyleyen Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda da çalıştıklarını belirtmişti.