Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, yerli patent başvurusunda Dünyada 25. sırada bulunan Türkiye’nin bu alanda daha yüksek seviyelere erişmesi gerektiğini söyledi.

DİĞER ÜLKELERLE ARAMIZDA FARK VAR

Mevlüt Karakaya, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün cevaplandırması talebiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde, istisnalar dışında ülkelerin gelişmişlik ölçütlerinden birinin de patent alanında yapılan başvuru ve tescil sayıları olduğuna dikkat çekti.
En son 2014 yılının esas alındığı Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün raporuna göre, 5
bin 97 adet patent başvuru sayısı ile Türkiye’nin 25. sırada yer aldığını ve bunun yeterli olamayacağını kaydeden Karakaya “Diğer ülkelerle kıyaslandığında aramızda ciddi
açık olduğu görülmektedir.” dedi.

ÖZENDİRİCİ VE TEŞVİK EDİCİ DESTEK LAZIM

Önergesinde, başvuru sayısı ile tescil edilen buluş sayısı arasında büyük farklar bulunduğunu, bu farkı aşağı çekecek kurumsal yardıma, rehberliğe, özendirici ve teşvik edici destek ihtiyacına vurgu yapan Karakaya “Ülkemizdeki duruma dair dikkat çeken önemli bir husus da şudur. Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan başvuru sayısı ile tescil sayıları arasında çok büyük farklar bulunmaktadır. Bu noktada; patent başvurularının ve tescil işlemlerinin sayısının artırılması konusunda bazı özendirici ve teşvik edici çalışmaların yapılması gerekmektedir.” ifadesini yer verdi.

MUCİTLERİN BİLGİ GÜVENLİĞİ ENDİŞESİ

MHP Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Bakan Faruk Özlü’ye yönelttiği sorularda, mucit adaylarının bilgi güvenliği endişesine de dikkat çekti. Karakaya, şu sorulara cevap aradı:
“Bakanlığınız tarafından ‘Patent tescil’ işlemlerinin artırılmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır? Patent için yapılacak başvuru ve tescil sayısını artırma konusunda mevcut zorlukların kaldırılarak özendirici ve teşvik edici yasal düzenlemelere yönelik çalışma düşünülmekte midir? Mucit adaylarının, buluş çalışmasıyla ilgili bilgilerinin güvenliğinin olmadığı endişeleri bulunmaktadır. Bu durumu ortadan kaldıracak bir çalışma yapılmakta mıdır? Son 10 yılda kaç tane yeni patent başvurusunda bulunulmuştur? Son 10 yılda kaç adet patent başvurusu tescil edilmiştir?”