Son dönem özellikle pandemi sürecinde ‘geçici iş ilişkisi’ kurulması yaygınlaştı. Bir işverenin, geçici işçi sağlama sözleşmesi kapsamında diğer bir işverenin işyerinde görevlendirmesiyle kurulan ilişkilerin, işçiye de işgücü piyasasına kolay giriş ve deneyim imkanı sunduğu belirtiliyor. İşveren, iş yoğunluğu artınca, doğum izni kullanan ya da askere giden çalışanın yerine geçici iş ilişkisi kurulabiliyor. İşte, pandemide yaygınlaşan bu ‘meslek edinilmiş geçici iş ilişkisi’ne ilişkin detaylar...

Meslek edinilmiş geçici ilişkisi İş Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenmiş durumda. Kurulan ilişki işverenlere iş yoğunluğunun arttığı dönemlerde ortaya çıkan geçici işgücü ihtiyacını karşılama amacına hizmet ediyor. Bu varsayıma göre, işçilerin istihdamı için gerekli bürokratik işlem yükü ortadan kalkmış, süreç hızlanmış ve maliyet de en aza inmiş oluyor. Öte yandan bu şekilde çalışan işçiye de işgücü piyasasına kolay giriş imkânı sunar ve deneyim kazanmasını sağlıyor.

Milyonları ilgilendiriyor! Geçici iş ilişkisi... ile ilgili görsel sonucu

Geçici iş ilişkisi nasıl kuruluyor?

Meslek edinilmiş geçici iş ilişkisi ancak bu konuda özel yetkilendirilmiş bir istihdam bürosu aracılığıyla kurulabiliyor. Bütün özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi kuramıyor. 
İş Kanunu’nun 7'nci maddesinde düzenlendiği için meslek edinilmiş geçici iş ilişkisinin kurulması ancak İş Kanunu’na tabi işyerleri ve işler için mümkün.

Bahsedilen geçici iş ilişkisi işverenin özel istihdam bürosu ile yaptığı anlaşma uyarınca, özel istihdam bürosunun kendi işçisini geçici süre ile işverenin işyerinde görevlendirmesi ile kuruluyor. Olası kötüye kullanmaları önlemek için bu tür geçici iş ilişkisi kurulabilecek durumlar sınırlandırılmış durumda.

Geçici iş ilişkisinin kurulabileceği durumların başında, hamilelik ve doğuma bağlı hakların kullanılması geliyor. İşveren analık ve doğum iznini kullanan çalışanlarının yerine ya da ebeveynlerden birinin doğum izninin bitiminden itibaren oluşan bazı durumlarda özel istihdam bürosundan geçici işçi çalıştırabilecek. Askere giden çalışanının yerine veya iş sözleşmesinin askıya alındığı diğer durumlarda geçici iş ilişkisi kurulabilecek.