Memur-Sen ve Sağlık-sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu Çukurova Üniversitesi çalışanlarına verilen 15.750 TL tutarındaki promosyonun hayal kırıklığı olduğunu söyledi. 
Toplantıya Eğitim Bir-sen 2 nolu Şube Başkanı Mehmet Benli, Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Bora Mesutoğlu, İlyas Okutan, Ali Acarca, Sağlık-sen Gençlik kolları Başkanı Kazım Anıl Polat, eğitim ve sağlık çalışanları katıldı.
 Promosyon miktarı artırılmasını isteyen Başkan Nennioğlu yapmış olduğu basın açıklamasında şunları kaydetti;

Bir 7 kişi, ders çalışan insanlar ve yazı görseli olabilir

“ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI ADINA MÜCADELEYE DEVAM;

Memur-Sen’e bağlı Eğitim-Bir-Sen ve Sağlık-Sen sendikaları olarak 17.07.2023 tarihinde  banka promosyon sözleşme taslağını Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne  bildirdiğimiz günden bugüne geçen sürede üyelerimizi bilgilendirmek için mesaj, sosyal medya, basın açıklaması gibi  yöntemlerle üyelerimize ve Çukurova üniversitesi çalışanlarına ulaşmıştık. Çarşamba günü toplantılarının 6. Sini yapmak üzere  Eğitim-Bir-Sen Adana 2 Nolu  Çukurova üniversitesi temsilciliğinde bir aradayız.

Çukurova üniversitesi 2024-2025 yıllarını kapsayan banka promosyon ihalesi 4734 sayılı Kamu ihale kanunu ve 2886 sayılı devlet ihale kanununa tabi olmayan kapalı zarf ve açık artırma usulüne göre 31.10.2023 tarihinde yapılmıştır.
İhalede en yüksek teklifi 15.000 TL ile Türkiye Ekonomi Bankası vermiştir.
Üniversite çalışanları ve sendika üyelerimiz ile yaptığımız görüşmelerde ve anket çalışmalarında;
1- Çalışanlar Türk Ekonomi bankası'nın 2 yıllığına peşin olarak verdiği 15.000 TL promosyonu yetersiz bulmuştur.
2- Çalışanlar Promosyon talep etmeksizin kamu bankasından maaş almayı kabul etmemiştir.
3-Çalışanlar Türk Ekonomi Bankasının vermiş olduğu promosyon teklifini yükseltmesi şartıyla kabul edilebilir olduğunu belirtmişlerdir.
Bunun üzerine üyelerimizin talebini  03.11.2023 tarihli yazımız ile Çukurova Üniversitesi yönetimine; Türk Ekonomi Bankası davet edilerek, tekrar pazarlık yapılması ve çalışanlar lehine promosyon miktarının artırılmasını talep ettik.
Sonuç olarak yapılan promosyon ihalesi hiç bir yasaya tabi olmayan tamamen çalışanlar lehine her türlü iş ve işlemlerin yapılabileceği bir zemindir.
Çukurova Üniversitesi yönetimi bizim bu yazımızı dikkate alarak banka ile görüşerek promosyon miktarını 15.750 TL ye çıkarmıştır.
Öncelikle Çukurova Üniversitesi yönetiminin çalışanlar lehine hareket ederek promosyonu yükseltmek için çabasını kutluyorum.

Üyelerimiz arasında 06.11.2023 tarihinde yapmış olduğumuz anket ;
TEB’in verdiği 15.750 TL teklif kabul edilsin     % 34
TEB’in verdiği 15.750 TL teklif kabul edilmesin mücadeleye devam edilsin % 66
Şeklinde sonuçlanmıştır.
Memur-sen olarak teklifi kabul etmeyerek mücadeleye devam kararı alınmıştır.
Bizim talebimiz Türk Ekonomi Bankası davet edilerek, tekrar pazarlık yapılması ve çalışanlar lehine promosyon miktarının artırılmasıdır. Türk Ekonomi Bankası promosyon ihalesini almak için hevesli ve kararlı olduğunu ihale günü göstermiştir.
Çalışanların kazanımı olması halinde sendikamız üniversite yönetiminin vereceği kararın yanında olacaktır.
 
Memur-sen Genel Başkanımız Ali Yalçın deprem bölgesindeki illerde yaptığı ziyaretlerde;  ‘’Deprem bölgesindeki çalışanların ekonomik olarak desteklenmesi, özlük haklarında tamir ve taltif edici uygulamalarla hak ve hukuklarının gözetilmesi gerekmektedir.’’ Şeklinde bir açıklamada bulunmuştur.
 Deprem tazminatının ödenmesine devam edilsin açıklaması genel başkanımızdan gelmiş iken sarıçam ilçemiz başta olmak üzere deprem tazminatı alınması için yerelde gündemde tutmak adına kurumlarımızı harekete geçirme çalışmalarımız devam etmektedir.
Adana Sarıçam ilçesi başta olmak üzere deprem tazminatı alamayan ilçelerdeki kamu çalışanlarının mağduriyeti giderilmeli. Deprem Tazminatı Devam Etmeli.
Memur-sen her daim çalışanların yanındadır.Dedi.