Türk Tabipler Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO), Türkiye’de Kamu-Özel Ortaklığı ile hayata geçirilen “Şehir Hastaneleri”ndeki sorunları Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenledikleri bir basın açıklamasıyla açıkladı.
Adana Şehir Hastanesi deneyimlerini paylaşan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ise personelin az olduğunu, bazı hekimlerin hastane girişlerinde kuaför salonunu kullanmak zorunda kaldığına dikkat çekti. Birçok polikliniğin sekretersiz çalıştığını ve sabit personelin dahi bulunmadığını dile getiren Ökten, sözlerini şöyle sürdürdü: “Veri giriş elemanı yok. Her şeyi hemen hemen hemşire ve hekimler yapıyor. 380 poliklinik odası var ama hastanede bu kadar uzman yok. Eski hastanedeki hiçbir veriye ulaşılmıyor.