KPMG Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliği ile hazırlanan “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında BİT Sektöründeki İş Birliğinin Geliştirilmesi” raporuna göre son yıllarda hızlı bir büyüme gösteren Türkiye'nin BİT sektörü 400 milyar TL'yi aşan bir büyüklüğe ulaşırken çalışan sayısı 300 bine yaklaşıyor. Üstelik BİT sektöründeki istihdamın yüzde 40'ından fazlasını AR-GE personeli oluşturuyor ve sektörde çalışanların yaklaşık yüzde 58'i 35 yaşın altında. Raporda ayrıca sektörün yatırımcılara sunduğu başlıca fırsatların yanı sıra Türkiye'nin AB ile iş birliği sağlayabileceği potansiyel alanlara da yer veriliyor.

Raporda yer alan verilere göre Türkiye'nin BİT (Bilgi İletişim Teknolojileri) sektörü, son yıllarda hızlı bir büyüme gösteriyor. 2018-2022 yılları arasında sektörün TL bazındaki yıllık ortalama büyümesi yüzde 25,2 artarak yaklaşık 434 milyar TL oldu .2020 yılı itibarıyla alt sektörler bazında pazar yüzde 41 ile elektronik iletişim, yüzde 39 ile donanım, yüzde 13 ile yazılım ve yüzde 7 ile diğer servislerden oluşuyor.

Yüzde 58'i 35 yaş altında

Türkiye'nin BİT sektöründe ücretli çalışan sayısı da son 10 yılda düzenli olarak artış gösterdi. Sektörde 2012 yılında 167 bin 570 kişi çalışırken bu sayı 2019 yılına gelindiğinde 212 bin 530'a, 2020 yılında 227 bin 543'e, 2021 yılında 259 bin 209'a ve 2022 yılında 282 bine ulaştı. Bugün, BİT sektöründeki istihdamın yüzde 40'ından fazlasını AR-GE personeli oluştururken sektörde çalışanların yaklaşık yüzde 58'i 35 yaşın altında.

10 milyar doları aşan ihracat

BİT alanındaki ihracat hacmi 10,5 milyar doları aşarken bu hacmin yüzde 73'ten fazlası Avrupa ülkeleri ile yapılan ticari faaliyetlerden oluşuyor. Bu ihracatın büyük bir kısmını ise BT yazılım hizmetleri oluşturuyor. Türkiye'nin BİT sektörü AB, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), Asya ve Kuzey Amerika bölgelerine yapılan 2 milyar doları aşan ihracatla birlikte ülke ekonomisinin önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Yazılım, donanım, ekipman ve hizmet kategorilerini içeren BİT sektöründe Türkiye'nin yaptığı ihracatın yüzde 70'ten fazlası ise ülkenin en çok ihracat yaptığı bölge olan AB'ye gerçekleşiyor.