CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sosyal Güvenlik Kurumu Teftiş Kurulu Başkanı'nın müfettiş kökenli olma şartını kaldıran yönetmelik değişikliğini Meclis gündemine taşıdı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Bulut, 2 Ekim 2021 tarihli ResmiGazete’deyayınlanan, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik’le, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına atama için gerekli olan “müfettiş nitelik ve yetkisini haiz bir başkan’’ ibaresinin kaldırıldığınıhatırlattı. Bulut, atama şartları için “Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak’’ koşulunun getirildiğini belirtti.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN ZAMANLAMASI MANİDAR

CHP’li Bulut, alelacele yapılan yönetmelik değişikliği ile kurumun müfettişlerinden kıdemli olanının Rehberlik ve Teftiş Kurul Başkanı olması yerine Kurul dışından özel sektörde en az 5 yıl çalışmış olan birinin atanmasının yolunun açıldığını ifade etti.  Bulut,“Türkiye’nin en büyük kamu bütçesine sahip kurumu olan, gelir gider dengesi bozulan ve açıkları rekor kıranSGK’nın bazı ilaç ve tıbbi malzeme/cihaz alım ve ödemelerinde usulsüzlükler ve suiistimallerle adının anıldığı bir dönemde söz konusu yönetmelik değişikliğinin zamanlaması ve kurumdaki bürokratların görevden alınması manidardır” dedi.

SGK, MÜFETTİŞ DENETİMİNDEN Mİ KAÇIRILIYOR?                         

CHP’li Bulut, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yanıtlanması istemiyle şu soruları yöneltti:

-Yönetmelik değişikliği ile ne amaçlanmaktadır? SGK’daki bazı ilaç ve tıbbi malzeme/cihaz alım ve ödemelerinde usulsüzlükler müfettiş denetiminden ve teftişinden kaçırılmak mı istenmektedir?

GÖREVDEN ALINMA GEREKÇELERİ NEDİR?

-SGK’da son 2 ay içerisinde kaç kişi görevden alınmıştır? Bu kişilerin görevleri nelerdir?

-Kurumda incelemeyi başlatan SGK Başkanı, İlaç Daire Başkanı, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı, SGK Tıbbi Cihaz Dairesi Başkanı, Yurtdışı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı’nın görevden alınma gerekçesi nedir?

FAALİYET RAPORU NEDEN YAYINLANMIYOR?

-Kurumun internet sitesinde her yıl yayınlanmakta olan Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu’nun bu yıl yayınlanmama gerekçesi nedir?

-Kurumu zarara uğrattığı gerekçesiyle kaç şirket hakkında inceleme başlatılmıştır? Bu şirketler hangileridir?Bu incelemenin sonuçları ne olmuştur?