Girişimci gençlere yeni TÜBİTAK desteği için düğmeye basıldı. Yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesini amaçlayan TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programının bu yılki birinci çağrısına başvurular başladı. TÜBİTAK BİGG Programı kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteği üst limiti 200 bin lira olarak belirlenirken, başvurular 31 Temmuz’a kadar TÜBİTAK tarafından belirlenen uygulayıcı kuruluşlara yapılacak. Akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam ile sürdürülebilir tarım ve beslenme olmak üzere 6 tematik başlık altında ön başvuru gerçekleştirilebilecek..

TÜBİTAK’tan iş fikri olana 200 bin lira! Başvurular 31 Temmuz’a kadar….

KİMLERİ KAPSIYOR?

Ön başvuru tarihi itibariyle, herhangi bir lisans programından 1 yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, yüksek lisans veya doktora öğrencileri, lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişiler TÜBİTAK BİGG programına başvurabilecek. Aralık’ta desteğe hak kazananlar duyurulacak. Şubat 2020 itibariyle de ödeme başlayacak.

6 ALANDA BAŞVURU

AKILLI ULAŞIM: Yol güvenliği, otonom/ elektrikli araçlar, insansız hava araçları, otomotiv, vb

SAĞLIK VE İYİ YAŞAM: İlaç, tanı ve analiz kitleri, biyomalzeme, e-sağlık, tıbbi cihazlar, vb

AKILLI ÜRETİM SİSTEMLERİ (Sanayide Dijital Dönüşüm): Makina imalat, robotik, otomasyon, katmanlı/ hızlı üretim, endüstriyel bilişim, malzeme/kimya teknolojileri, vb.

ENERJİ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER: Enerji, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atıktan enerji, akıllı binalar, akıllı şehirler, ileri malzeme ve kimya, enerji depolama, çevre, vb.

İLETİŞİM VE SAYISAL DÖNÜŞÜM: IOT, ölçmetest- analiz, elektronik sistemler, karar destek yazılımları, iletişim, eğitim, büyük veri, sanal/artırılmış gerçeklik, yapay zeka, bilgi güvenliği, bulut bilişim, web uygulamaları, mobil uygulamalar, giyilebilir teknolojiler, ses/görüntü/ metin işleme, vb.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE BESLENME: Su verimliliği, tohum, akıllı ve temiz tarım, fonksiyonel gıda, gıda güvenliği, gıda güvenilirliği, su ürünleri, bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, vb.

DESTEK TAKVİMİ

10 Haziran-31 Temmuz: Ön başvuruların uygulayıcı kuruluşlar tarafından alınması.
10 Haziran-19 Ağustos: Uygulayıcı kuruluşlar tarafından yürütülen 1. aşama faaliyetleri.
20-29 Ağustos: TÜ- BİTAK tarafından 2. aşama başvurularının alınması.
2 Eylül: Uygulayıcı kuruluşların girişimcilere ait belgeleri TÜBİTAK’a ulaştırması için son tarih.
Ekim-Kasım: 2. aşama panel değerlendirmeleri.
Aralık: Kazananların ilan edilmesi.
Ocak 2020: Şirket kurulumu ve sözleşme imzalanması..