Günümüzün en önemli hastalıkları arasında yer alan kardiyolojik rahatsızlıklara ilişkin Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nafer Can'dan önemli açıklamalar geldi. Can, kalp krizi riskinin önceden belirlenebildiğini ve vücudu alarm verenlerin dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Kalp ritim bozukluğunun önceden vurduğunu ve kalp krizine neden olduğunu söyleyen Can, “Bununla birlikte bazı sağlıklı bireylerde de nedensiz şekilde aritmi sorunu görülebilir. Kalpte ritim bozukluğu bulunan bireylerin bir kısmında ise bu durum hormonal dengeyi etkileyen hastalıklar, anemiler veya bağ dokusu hastalıkları gibi çeşitli sistemik sorunlarına bağlı olarak oluşur. Sağlıklı bireylerde zaman zaman görülen aritmiler herhangi bir risk oluşturmayabilir ve tedavi gerektirmeyebilir. Altta yatan bir kalp hastalığı veya sistemik hastalık söz konusu ise bu durumda ciddi komplikasyon gelişme olasılığı oldukça yüksek olabilir. Kalbin karıncık ve kulakçıklarında bulunan yapısal bozukluklar, kalp yetmezliği, koroner arter hastalıkları gibi durumların varlığı halinde kalp krizi ve buna bağlı felç, ani ölüm riski bulunur. Dolayısıyla kardiyak aritmi belirtileri yaşayan tüm hastaların kardiyoloji uzmanlarına danışarak muayeneden geçmeleri gerekir" dedi.  

kalp ritminde görülen bozukluk ile ilgili görsel sonucu

KALPTE RİTİM BOZUKLUĞU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Dr. Can, "Kardiyak aritmiler, türüne ve kalbin çalışması üzerindeki etkilerine göre farklı şekillerde tedavi edilebilir. Tedavide sıklıkla kullanılan antiaritmik ilaçlar yardımıyla çoğu durumda taşikardiler büyük ölçüde önlenebilir ve kalp ritmi düzenlenebilir. Bu tedavilerin yeterli olmadığı veya ilaca bağlı yan etkilerin söz konusu olduğu hastalarda kateter ablasyonu olarak da bilinen elektriksel tedavi seçeneklerine başvurulabilir. Bu uygulama ile kalpte aritmiye neden olan odak kısım belirlenerek buraya yönelik yakma veya dondurma gibi işlevler gerçekleştirilir. Bazı kardiyak aritmi türlerinde ise cerrahi tedavi gerekir. Belirli aritmi türlerinde kalp pillerinin yerleştirilmesi ile tedavi gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra özellikle kalp hastalıklarının tedavisine bağlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar sırasında aritmi tedavisine yönelik uygulamalara da yer verilebilir. Kardiyak aritmilerde erken teşhis ve uygun tedavinin kalp krizi, felç ve ani ölüm risklerinin minimuma indirilmesinde önemli etkileri bulunur” ifadelerini kullandı.