Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, karar 1 Mart 2021’dem itibaren yapılacak ödemelere uygulanacak.
Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının ilgili maddeleri kapsamında gider ve maliyet unsurları toplamının indirimi kabul edilmeyecek kısmının tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da yayımlandı. Kullanılan yabancı kaynakların özkaynağı aşan kısmına isabet eden maliyetlerinin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı gibi giderler Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden indirim konusu yapılamayacak. Bilançosundaki borçları özkaynağı aşanlar ödedikleri faiz, kur farkı gibi giderleri vergi matrahının tespitinde gider yazamayacak.