Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla başlatılan 2017'den beri en kapsamlı değişim olan yeni müfredat değişikliğinin ilk ayrıntılar belli oldu. Bakan Tekin, yeni değişikliklerle öğrencilere gereksiz ve düzeylerinin üzerinde bilgi yüklemesi yapmayacaklarını belirterek aralık ayında yapılacak değişikleri kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu.

Müfredatla ilgili en geniş katılımlı çalıştay, geçen hafta "Bütüncül Eğitim: Türkiye Yüzyılı Modeli Öğretim Programları Geliştirme Çalıştayı" adıyla Ankara Kızılcahamam'da düzenlendi. Çalıştayda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yürüttüğü müfredat değişikliği ile öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini esas alan "bütüncül eğitim" yaklaşımının hedeflendiği vurgulandı.

Bakanlığın müfredat değişikliği çalışmalarını yürüten ilgili genel müdürlükler de haziran ayından bu yana ayrıca çok sayıda çalıştay düzenledi. Bu çalıştaylarda da akademisyenlerden eğitim paydaşlarına, eğitim yöneticilerinden öğretmenlere çok geniş kesimden müfredatla ilgili görüşler alındı ve raporlandı.

DERSLERDE SADELEŞTİRMEYE GİDİLECEK

Çalıştaylarda, müfredatın genel olarak hem çok ağır hem de çok fazla konuyu içermesi nedeniyle sadeleştirmeye gidilmesi gerekliliği öne çıktı. Çalışmalar tamamlandığında her ders için oluşturulan komisyondaki alan uzmanlarının değerlendirmeleri sonucunda gerekli değişiklikler yapılacak.