erolsennur @ hotmail.com

İnsan konuşurken ağızdan çıkan kelimelerin anlamları, ağızdan çıkan sesin ses tonu ve beden dili ile birbirleriyle anlaşmaktadır. Her canlı türü çıkardıkları sesler, ses tonları ve beden dillerini kullanarak birbirleriyle anlaşabilmektedirler. 

 İnsanlık  ile   köpeklerin arkadaşlığı Bilim adamlarına göre yaklaşık 10 ila 35000 yıl öncesine dayanmaktadır. İnsanların ağzından çıkan kelimelerin anlamları, ses tonları ve beden dilleri köpekler tarafından anlaşılabilmektedir.

 Öte yandan İnsanoğlu her hayvan türünün birbirleri ile nasıl anlaştıklarını araştırmaktadır. Bu veriler Bilgisayar ortamında toplanmaktadır. Eğer insanoğlu bu teknolojiyi yeteri kadar geliştirebilir ise; çeşitli hayvan türleri ile karşılıklı konuşabilme imkânına sahip olacaktır. Yunus balıkları, kedilerin çıkardıkları seslerin bilgisayara yüklendiğini biliyorum. Diğer hayvanlar ile de çalışmalar devam ediyor.Belli seslere anlam yüklüyorlar. Hatta yakın zamanda görüştüğüm bir arkadaşım, kedisi için bilgisayara proğram yüklediğini ve kedinin 12 cümleyi anladığını ve söylediğini anlattı, örnek verdi.

 Peki konuşabildiğiniz bir hayvanı kesip yiyebilirmisiniz? Koyun, inek, tavuk ve benzeri hayvanlarla önce konuşup sonra da kesip yiyebilirmisiniz? Konuştuğum kişilerden azınlıkta olanları evet, çoğunluğu hayır cevabını vermektedir.

İnsanlar anlaşabilmek için kendi yaşadıkları ülkenin dili dışında herhangi bir dil öğrenmek istediklerinde; kursa gidebildikleri gibi İnternet ortamında ya da öğrenmek istenilen  dilin konuşulduğu bir yerde o dili öğrenebilmektedirler.  Türkiye'de  yaşıyoruz. Yabancı bir dil öğrenmek istediğimiz de bazen öğrenmek istediğimiz dilin konuşulduğu ülke kendi dilini dünyaya yayabilmek için ücretsiz internet sitesinden hizmet verebilmektedir örnek :  Çince,  Çin’in Türkiye büyükelçisi ,sosyal medyada paylaşmıştı.  Oradan alıntıladım.  http://www.chinese-learning.cn/#/web

      İnsanlar yaşadıkları ülkede bazen anlaşabilmektedir, bazen de anlaşamamaktadırlar. Anlaşamadıkları zamanda, bazen hukuk işin içine girmektedir.

      Hukuk hak kelimesinin çoğuludur.  Türkiyede’ki hukuk sisteminde İdari yargı ve Adli yargı vardır. Askeri yargı ; yargıda çift başlılığın olmaması için  siyasi partilerin oybirliği ile kaldırılmıştır. Sadece bakaya gibi disiplin suçları için askeri yargı bırakılmıştır.

     İdari yargı ; Kamu kurumundaki işlem ve eylemler için hak kaybına uğrayanların dava açtığı yargı koludur. Katı usul kuralları vardır. Hak düşürücü süreler vardır.

    Adli yargı ise Hukuk yargısı ve Ceza yargısı olmak üzere 2 ana bölümdür.  Hukuk yargısındaki usul kurallarını Hukuk Muhakemeleri Kanunu; Ceza Yargısındaki Usul kurallarını ise Ceza Muhakemeleri Kanunu ağırlıklı olarak belirler. Diğer kanunlarda da usul yönünden hükümler vardır.

     Hukuk yargısında zaman aşımları ve hak düşürücü sürelerden bahsedilmektedir.

     Ceza yargısında da zaman aşımları ve hak düşürücü süreler vardır. Ancak dava açıldıktan sonra, esasa etki edecek ve olayı çözecek esaslı belge, bulgu, bilgi sunulursa dikkate alınabilir. Dava ve ceza zaman aşımlarında yapacak bir şey yok, kural neyse onlara uyuluyor.

Anayasa, tüm yasalarımızın üstündedir. Anayasadan daha üstte yer alan uluslararası anlaşmalar vardır. Anayasamızın 90. Maddesinde, usulüne göre onaylanmış uluslararası anlaşmalar; anayasamız ya da kanunlarımızla çelişirse, uluslararası anlaşma hükümleri uygulanır demektedir.

     Türk tarihi incelendiğinde, adında Türk kelimesi geçen tüm devletlerde belli kuralların ve milliyetçiliğin ön planda olduğu gözlenmektedir. Bu durumu değiştirmek isteyen kim olursa olsun başaramamıştır. Bu durum hukuk sistemini de etkilemiştir. Her ne kadar Anayasamız Uluslararası anlaşmaların en üstte olduğunu söylese dahi, hukuğumuzda uygulamada kanunlarımıza öncelik tanınmaktadır.

    Hukuk sistemimizde; dar kanun hükmü, uygulamada genel kanun hükmüne  göre öncelik taşır.Yani çatışan hükümler varsa, dar kanun hükmü uygulanır.

    Hukuk sistemimizde en son çıkan kanun , daha önceki kanunlara göre öncelik taşır, çatışan hükümlerde en son çıkan kanun hükmü uygulanır.

    Sırayla yazacak olursak; Hukuk sistemimizin en üstünde Uluslararası anlaşmalar yer alır. İkinci sırada Anayasamız yer alır. Üçüncü sırada Kanunlar yer alır. Sonra Tüzük , sonra da yönetmelikler gelir. Bir alttaki üsttekine aykırı hükümler içeremez, ancak farklı hükümler içerebilir. Örneğin Anayasaya aykırı kanun olamaz, ancak anayasada yazmayan hükümler ile ilgili kanun olabilir.